Blog Archive

0
IMG_20230201_214732

⛪️லேவியின் நவி அவள்🛕

⛪️லேவியின் நவி அவள்🛕 லேவியின் நவி – 1 காதல் காற்றைப் போல அனைவருக்கும் சொந்தமானது. காற்றுக்கு தனியாய் ‘மதம், இனம், ஜாதி’ என்று இருக்கிறதா என்ன? அதைப்போல தான் […]

View Article
error: Content is protected !!