Tag: தியா 11

💙இருளை ஈர்க்கும் ஒளி💙

0
💙இருளை ஈர்க்கும் ஒளி💙ஈர்ப்பு - 11“கருவாய் உன்னைச் சுமந்து மசக்கையில் அவதிப் பட்டு எப்போது உன் உருவம் பார்ப்போம் என்ற தவம் இருக்கவில்லை.....சிறுபிள்ளையாய் உன்னைக் கையில் ஏந்தி தாலாட்டிச் சீராட்டவில்லை.....உன் மழலை மொழி...
0