Blog Archive

அன்பின் உறவே…5

அன்பின் உறவே… 5 ‘கொடுமை கொடுமைனு கோவிலுக்குப் போனா, அங்கே ரெண்டு கொடுமை டிங்கு டிங்குனு ஆடுச்சாம்!’ வேடிக்கைப்  பழமொழி அன்றைய தினத்தில் பிரஜேந்தருக்கு திவ்வியமாய் பொருந்திப் போனது. மனமெங்கும் […]

View Article
error: Content is protected !!